ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

บริการของเรา | IN-House Training and Public Training 2017-2560+ฝึกอบรมและสัมมนา+HRD+ อบรมทักษะหัวหน้างานชลบุรี+อบรมหัวหน้างานระยอง+อบรมภาวะผู้นำ+หลักสูตร+เทคนิคการนำเสนองาน+การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-แผนฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2560/2017
dot
ให้บริการงานฝึกอบรมและสัมมนา ในด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัย

dot
dot
สมาชิกอบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
บริการอบรมทักษะหัวหน้างาน-อบรมบทบาทหน้าที่หัวหน้างานชลบุรี-อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่-วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ภาวะผู้นำกับหัวหน้างาน คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี หัวห
ตารางอบรม-อบรมชลบุรี-ชลบุรีอบรมหัวหน้างาน-แผนฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2017-2560-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน -หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-บทบาทหน้าที่หัวหน้างานระยอง-ปลวกแดง-ชลบุรี-อมตะนคร-อมตะซิตี้-นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี-HR for non-HR
อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-สัมมนาชลบุรี-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
ภาพอบรม-ภาพชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
วีดีโออบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
facebookอบรม-อบรมฟรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี
google ค้นหาชลบุรี อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน
bulletหน้าแรก
bulletบทความสาระน่ารู้
bulletเอกสารใบสมัคร


เพิ่มเพื่อน


บริการของเรา

บริการของเรา

        จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งใน และนอกสถานที่

             - จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งใน และนอกสถานที่ (Training In house & outside)

             - หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมหัวหน้างาน,หลักสูตรอบรมทักษะหัวหน้างาน

                หลักสูตรอบรมเทคนิคการนำเสนองาน,หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนงาน,หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ,

                หลักสูตรอบรมหัวหน้างานยุคใหม่,หลักสูตรอบรมความเป็นผู้นำ,หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ

                หลักสูตรอบรมหัวหน้างานชลบุรี หลักสูตรอบรมเทคนิคการนำเสนองาน หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนงาน

                หลักสูตร อบรมการตรวจประเมิน 5 ส.เชิงสร้างสรรค์

                หลักสูตร อบรม บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน (Supervisor Skills)

                หลักสูตร อบรม หัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisor Professional)

                หลักสูตร อบรม หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ( Leadership Skills)

                หลักสูตร อบรม ภาวะผู้นำ Leadership การสร้างภาวะผู้นำของหัวหน้างาน ผู้บริหาร เพราะในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันถือว่า ภาวะความเป็นผู้นำนั้นจำเป็นต่อการอยู่รอดขององค์กรเป็นอย่างมาก เพราะผู้นำคือผู้ที่กำหนดทิศทาง และแนวทางในการดำเนินกิรการต่างๆให้สามารถอยู่รอดได้ ในความเป็นผู้นำขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ผู้นำนั้นมีหลายแบบ แต่ล่ะแบบก็ดีในแต่ล่ะเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกัน บ้างครั้งเราก็ต้องการผู้นำแบบมีส่วนร่วม บ้างครั้งเราก็ต้องการผู้นำแบบเผล็ดการ บ้างครั้งเราก็ไม่รู้ว่าผู้นำแบบไหนที่จะนำพาความอยู่รอดมาสู่องค์กรของเราได้

             ผู้นำ คือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มนั้นๆ ไม่ว่าผู้นำคนนั้นจะทำอะไรย่อมมีอิทธิพลต่อกลุ่มของเขาเสมอ

             บริการให้คำปรึกษาด้าน (Consultancy)

                - การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

                - การบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relation Management)

                - การบริหารจัดการค่าตอบแทนและค่าจ้างเงินเดือน (Compensation and Benefit  Management)

                - ด้านกฏหมายแรงงาน( Employee Law)

                - ด้านการจัดทำ 5ส  (5S Management)

                - ที่ปรึกษาด้านคุณภาพ (TQM)

                - การเพิ่มผลผลิตทั้งองค์กร