ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

วิธีการชำระเงิน | งาน อบรม สัมมนา ทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน บัญชี เก็บชั่วโมง ความปลอดภัย
dot
ให้บริการงานฝึกอบรมและสัมมนา ในด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัย

dot
dot
สมาชิกอบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
บริการอบรมทักษะหัวหน้างาน-อบรมบทบาทหน้าที่หัวหน้างานชลบุรี-อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่-วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ภาวะผู้นำกับหัวหน้างาน คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี หัวห
ตารางอบรม-อบรมชลบุรี-ชลบุรีอบรมหัวหน้างาน-แผนฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2017-2560-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน -หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-บทบาทหน้าที่หัวหน้างานระยอง-ปลวกแดง-ชลบุรี-อมตะนคร-อมตะซิตี้-นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี-HR for non-HR
อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-สัมมนาชลบุรี-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
ภาพอบรม-ภาพชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
วีดีโออบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
facebookอบรม-อบรมฟรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี
google ค้นหาชลบุรี อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน
bulletหน้าแรก
bulletบทความสาระน่ารู้
bulletเอกสารใบสมัคร


เพิ่มเพื่อน


วิธีการชำระเงิน

Share

 งาน อบรม สัมมนา ทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน บัญชี เก็บชั่วโมง ความปลอดภัย 

โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพระ (ชลบุรี)  ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาหนองมน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 871-206314-8

เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งแล้วมีความจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมการสัมมนาได้ กรุณาส่งพนักงานท่านอื่นเข้าแทน หรือหากไม่สามารถหาผู้ใดเข้าแทนได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ มิฉะนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากท่านจำนวน 30% ของอัตราค่าสัมมนา เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าดำเนินงานในการจัดเตรียมการสัมมนา

หมายเหตุ : กรุณาแฟกซ์สำเนาใบฝากเงิน / เช็ค พร้อมใบสมัครกลับมาที่ 038-358675 เพื่อยืนยันการชำระเงิน
กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย  กรุณาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  020555001704