ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

หน้าแรก | งาน อบรม สัมมนา หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรหัวหน้างาน หลักสูตรบัญชี หลักสูตรเก็บชั่วโมง หลักสูตรความปลอดภัย
dot
ให้บริการงานฝึกอบรมและสัมมนา ในด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัย

dot
dot
สมาชิกอบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
บริการอบรมทักษะหัวหน้างาน-อบรมบทบาทหน้าที่หัวหน้างานชลบุรี-อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่-วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ภาวะผู้นำกับหัวหน้างาน คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี หัวห
ตารางอบรม-อบรมชลบุรี-ชลบุรีอบรมหัวหน้างาน-แผนฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2017-2560-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน -หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-บทบาทหน้าที่หัวหน้างานระยอง-ปลวกแดง-ชลบุรี-อมตะนคร-อมตะซิตี้-นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี-HR for non-HR
อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-สัมมนาชลบุรี-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
ภาพอบรม-ภาพชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
วีดีโออบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
facebookอบรม-อบรมฟรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี
google ค้นหาชลบุรี อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน
bulletหน้าแรก
bulletบทความสาระน่ารู้
bulletเอกสารใบสมัคร


เพิ่มเพื่อน


หน้าแรก

 หัวหน้างาน-อบรม-ทักษะหัวหน้างาน-หัวหน้างานชลบุรี-อบรมชลบุรี-หัวหน้างานที่ดี-อบรมหัวหน้างาน-ภาวะผู้นำ-การมอบหมายงาน-การตัดสินใจ-ทีม-จิตวิทยา

 


TPD-0102 หลักสูตร-จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง(Psychology Management and Subordinate)


TPD-0103 หลักสูตร - ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่(Leadership of a Modern Management and Supervisor)


TPD-0105 หลักสูตร - ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่(Managerial Skill for a Modern Supervisor)


TPD-0106 หลักสูตร -การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน( Preparing to Become Supervisor)


TPD-0107 หลักสูตร - หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์( HR FOR NON-HR)


TPD-0108 หลักสูตร - เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ (Coaching and Delegation Techniques)


TPD-0109 หลักสูตร - เทคนิคการนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน(Presentation Skill Development for Supervisor)


TPD-0117 หลักสูตร - กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้(Labour Law for Supervisor)


TPD-0123 หลักสูตร-เทคนิคการประเมินผลงานอย่างไร ให้ลูกน้องยอมรับ(Performance Appraisal Techniques)


TPD-0140 หลักสูตรทักษะหัวหน้างาน(Supervisory Skills)


TPD0145 หลักสูตร เทคนิคมอบหมายติดตามงาน(Assignment & Controlling Techniques)


TPD-0148 หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน(Coaching Techniques)


TPD-0151 หลักสูตรภาวะผู้นำและผู้นำการเปลี่ยนแปลง


TPD-0152 หลักสูตรหัวหน้างานกับการควบคุมงาน


TPD-0161 หลักสูตร -การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานไตล์โค้ช


 TPD-0163 หลักสูตร -พัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์เพื่อความรุ่งโรจน์


TPD-0168 หลักสูตร -การพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ 1 วัน


TPD-0169 หลักสูตร -การพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ 2 วัน