ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

ภาวะผู้นำ ทักษะหัวหน้างาน ผู้นำยุคใหม่งาน อบรม บริการ หัวหน้างาน การฝึกอบรมระยอง ศูนย์อบรม อบรมหัวหน้างาน เทรนเนอร์ เทรนนิ่ง สัมมนาหัวหน้างาน งานอบรม แผนฝึกอบรม อบรมทักษะหัวหน้างาน หัวหน้าที่ดี การฝึกอบรม Seminar Public Training In-house Training ระยอง
dot
ให้บริการงานฝึกอบรมและสัมมนา ในด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัย

dot
dot
สมาชิกอบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
บริการอบรมทักษะหัวหน้างาน-อบรมบทบาทหน้าที่หัวหน้างานชลบุรี-อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่-วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ภาวะผู้นำกับหัวหน้างาน คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี หัวห
ตารางอบรม-อบรมชลบุรี-ชลบุรีอบรมหัวหน้างาน-แผนฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2017-2560-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน -หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-บทบาทหน้าที่หัวหน้างานระยอง-ปลวกแดง-ชลบุรี-อมตะนคร-อมตะซิตี้-นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี-HR for non-HR
อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-สัมมนาชลบุรี-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
ภาพอบรม-ภาพชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
วีดีโออบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
facebookอบรม-อบรมฟรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี
google ค้นหาชลบุรี อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน
bulletหน้าแรก
bulletบทความสาระน่ารู้
bulletเอกสารใบสมัคร


เพิ่มเพื่อน


อบรมและสัมมนา In-House Training and Public Training ด้าน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน, ด้านทรัพยากรมนุษย์, ด้าน ISO, ด้านบัญชี, อบรมทักษะหัวหน้างาน, บทบาทหน้าที่หัวหน้า สาขา ระยอง

Share

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

(ศูนย์ฝึกอบรม สาขา นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด"PALZA 2" จ.ระยอง)

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด”

 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัยในการทำงาน

             สถาบันฝึกอบรมฯ ที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นสถาบันด้าน HR, พร้อมทั้งบริการเป็นที่ปรึกษา และจัดอบรมด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการเพิ่มผลผลิตด้านการบัญชีและภาษีอากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ,ด้านบริหารระบบคุณภาพ , ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพด้านการบริการการตลาดและการขาย , ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่งบริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 / ISOTS16949 / มอก , ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ,การบริหารค่าตอบแทน ,การวางแผนงานด้านHR เชิงกลยุทธ์ ,ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดบริการ ที่สาขา อีสเทิร์นซีบอร์ด จ. ระยอง

             ผู้บริหาร บริษัทท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด จึงเห็นถึงความสำคัญทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ด้านต่างๆ จึงได้เปิดศูนย์อบรม สาขาที่จังหวัด ระยอง สถานที่จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรม สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด จ. ระยอง

             ให้บริการอบรมสาขา ระยอง ในด้านฝึกอบรม-ทักษะหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisor Skills) อบรมทรัพยากรมนุษย์ ระยอง อบรมระบบคุณภาพISO9001:2015 ระยอง อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี ระยอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยอง พร้อมให้บริการที่ศูนย์อบรม  สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด จ. ระยอง และอีกด้าน การจัดทำกิจกรรม 5 , การจัดทำกิจกรรม QCC

              แผนฝึกอบรมละสัมมนารูปแบบ IN-House Training and Public Training : อบรม สัมมนา ระยอง ในด้านทรัพยากรมนุษย์ ระยอง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ตามหลัก ISO 9001 : 2015 Risk Management ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัย ระยอง อบรมการจูงใจ-การโค้ชชิ่ง-Coaching-การจัดอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ-การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ระยอง -อบรมทักษะหัวหน้างาน-อบรมบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-หลักสูตรอบรมจิตวิทยาการบังคับบัญชา แผนฝึกอบรม ประจำปี 2561/2018 ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสถาบันฝึกอบรมท๊อปโปรฯ มีวิทยากร ด้านการพัฒนาทักษะหัวหน้างานที่มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาบุคคลากร อบรม ทักษะการเป็นหัวหน้า ระยอง อบรม ระยอง ในการฝึกอบรมของบริษัท ท๊อป โปรฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตร หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ทักษะการเป็นหัวหน้างาน สาขา ระยอง บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ในการพัฒนา ฝึกอบรม และทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านบัญชีเก็บชั่วโมงบัญชี ทั้งด้านการพัฒนาทักษะการบริหารงาน การดำเนินการบริหารธุรกิจ

              รวมถึงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำในระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลฯ ถึงได้เปิดสาขาฝึกอบรม สาขา 2 ที่ ศูนย์ฝึกอบรม สาขา นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด"PALZA 2" จ.ระยอง ให้บริการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ,ด้านบริหารระบบคุณภาพ , ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ , ด้านการบริการการตลาดและการขาย , ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่งบริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 / ISOTS16949 / มอก , ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ,การบริหารค่าตอบแทน ,การวางแผนงานด้าน HR เชิงกลยุทธ์ ,ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาระยอง 

 


 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครหลักสูตรได้ที่

IN-House Training โทร. 091-2345669 (คุณต่าย) หรือ 097-2370949 (คุณอุ๊)

และ Public Training โทร. 086-3699225 (คุณเมย์) และ 038-387717, 038-387718

 

 หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปักหมุดตารางฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 (Training Program 20...  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2016-01-289320 / 1
dot
กระทู้ปักหมุดการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรรูปแบบ In-House Trainin...2016-01-281753 / 1
dot
กระทู้ปักหมุดต้องห้ามพลาด!! พบกับ ตารางหลักสูตรโปรแกรมอบรมปี 2...2016-11-101335 / 0
dot
กระทู้ปกติตารางอบรมปี 2560 (Training Program 2017) ในรูปแบบ ...2016-08-062590 / 2
dot
กระทู้ปกติตารางอบรมปี 2560/2017 อบรมสัมมนา อบรมบัญชี อบรมหัว...2016-08-062957 / 1
dot
กระทู้ปกติการโยกย้ายตำแหน่งงาน2019-11-0773 / 0
dot
กระทู้ปกติการเผาขยะส่งผลกระทบร้ายแรง2019-11-0773 / 0
dot
กระทู้ปกติภาษีรายได้ส่วนบุคคล2019-11-0771 / 0
dot
กระทู้ปกติการเลือกตั้งภายในองค์กร2019-11-0773 / 0
dot
กระทู้ปกติประกันความเสี่ยงออนไลน์2019-11-0775 / 0
dot
กระทู้ปกติการตรวจสอบสรรพากร2019-11-0773 / 0
dot
กระทู้ปกติการโยกย้ายตำแหน่งงาน2019-10-12124 / 0
dot
กระทู้ปกติ90minup ข่าวกีฬา ฟุตบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล พรีเมีย...2019-06-05444 / 0
dot
กระทู้ปกติGoldenslot โปรโมชั่นใหม่ประจำเดือน Goldenslot Pro...2019-03-25484 / 0
dot
กระทู้ปกติPromotion Goldenslot “สมัครสมาชิกใหม่รับเลยทันที” ...2019-03-13468 / 0
dot