ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

ตารางฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 ...


ตารางฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 (Training Program 2017-2018) ในรูปแบบ Public Training
avatar
HRD ESIE ADMIN


ทางศูนย์อบรม HRD ESIE CENTER ขอนำเสนอหลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะในการทำงาน
ของพนักงานและองค์ของท่านเอง ... ซึ่งมีการแบ่งโปรแกรมการอบรมในด้านต่างไว้ดังต่อไปนี้แผนการฝึกอบรมและสัมมนา ประจำปี 2017/2018, 2560-2561 

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ อาทิเช่น หลักสูตรการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่  , การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน  , การวางแผนการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การบริการด้วยใจ , กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้  , ความสำคัญ 5 S. และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร , การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ , เทคนิคมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ , การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  ฯลฯ

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบความปลอดภัยในการทำงาน  อาทิเช่น หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จป.หัวหน้างาน , จป.บริหาร , คปอ, จป. เทคนิค ฯลฯ

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบการใช้เครนปั้นจั่น และรถต่างๆ อาทิเช่น หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (Moblie Crane) , การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ  (Overhead Crane) , ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น , การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี , ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงานขับรถขนส่งและรถหัวลาก ฯลฯ    

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบความปลอดภัยเฉพาะทางในแต่ละด้าน อาทิเช่น  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน , ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง , การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น ,   KYT , การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA ,  การประเมินความเสี่ยง , ความปลอดภัยในการทำงานและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า , อบรม พรบ.ลูกจ้างใหม่ ฯลฯ

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต อาทิเช่น  หลักสูตรการดำเนินกิจกรรม 5 ส , ความสูญเสีย 7 ประการ , การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิต , Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน , การวางแผนผลิตด้วยปัจจัยและเงื่อนไขการผลิตที่ซับซ้อน  ฯลฯ

             การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบด้านการขนส่งคลังสินค้าและโลจิสติกส์ อาทิเช่น หลักสูตรการจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ , กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง , กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่ง , การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ  ฯลฯ

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น หลักสูตรการตกแต่งและแก้ไขภาพกราฟิกด้วยโฟโต้ชอป  , การใช้ Excel จัดการฐานข้อมูล , การจัดทำ Presentation อย่างไรให้เป็นมืออาชีพ  ฯลฯ     

>> ดาวน์โหลดเอกสารตารางอบรม-สัมมนา ประจำปี 2017-2018/2560-2061<<

หรือสนใจจัดเป็นหลักสูตรอบรมในรูปแบบ in-house Training  สามารถติดต่อมาได้ที่  

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด

โทรศัพท์ : 038-387-717,097-234-0949, 091-234-5669, 086-3448654
โทรสาร : 038-387-719  E-mail : topprotpd@yahoo.com  WWW.TPD.CO.TH,WWW.SAFETYINTHAI.COM

 ผู้ตั้งกระทู้ HRD ESIE ADMIN กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2016-01-28 12:07:04


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (4044721)
avatar
Team HROD ชลบุรี

                                      หัวหน้างาน กับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการทำงานภายในบริบท Industraisl 4.0 or Thailand 4.0

               หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน หัวหน้างานยุคใหม่ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ตารางอบรมเกี่ยวกับหัวหน้างานใน ปี 2017 ความรู้ ทักษะหัวหน้างาน ในยุค 4.0 เป็นอย่างไรบ้าง หลายคนค้นหาความหมาย การเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง แต่เชื่อผมเถอะหลายๆที่การมีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็จริง แต่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่อง หัวหน้างาน 4.0 หัวหน้างานยุคใหม่ หัวหน้างานยุค ดิจิตอล หัวหน้างานต่างๆ แต่สุดท้ายการปรับเปลี่ยนหัวหน้างานทั้งหลาย ต้องคำนึง ถึงการปฏิบัติงานได้อย่้างมีประสิทธฺภาพของหัวหน้างาน เพื่อการแข่งขัน หรือการพัฒฯาองค์กรเพื่อความยั้งยืน และสามารถยังยืนหยัดอยู่ได้ในการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และมองเพื่อถึงอนาคตด้วย 

         ในความเป็นหัวหน้างาน นั้น ต้องเรียนรู้ การทำงานอย่างชาญฉลาด และมีความอดทนและอดกลั้นในการ บริหารงานเชิงผู็นำยุคใหม่ที่ต้องก้าวไปกับยุคของการเปลี่ยนแปลงของ คน เทคโนโลยี วัฒนธรรม และสิ่งต่างๆรอบตัว ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พอๆ กับธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใครสามารถปรับเปลี่ยนได้เร็วและคล่องตัวมากกว่า ก็สามารถอยู่รอดในยุคปัจจุบันได้ เป็นอย่างดี 

           ในการปรับตัวเองของหัวหน้างานนั้น ต้องเริ่มจากตัวของหัวหน้างานเองว่า เราควรปรับเปลี่ยนอะไร และเรียนรู้สิ่งไหนที่สามารถช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงในการต้อนรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันที และมีประสิทธฺภาพ ดังนั้น เราควร คำนึงถึงการพัฒนาของหัวหน้างานว่า แล้วอะไรล่ะที่ช่วยให้หัวหน้า สามารถเรียนรู็และพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว  และหัวหน้า ควรรู้อะไรบ้าง ในยุคปัจจุบัน ทางสถาบันเรามีคำตอบและสามารถ ออกแบบหลักสูตรในการตอบสนองความต้องการ ของหัวหน้างานและองค์กรได้อย่างลงตัว เพราะหลักสูตรของเราเขียนมาจากประสบการณ์จริงที่ทำงาน และการสอนมาหลายๆ ที่ ที่มีปัญหาและประสพปัญหาต่างๆ และได้รวบรวมสิ่งเหล่านั้นเพื่อนำมาปรับให้เข้ากับการเติบโต และสามารถแข่งขันได้กับยุคและสมัยในปัจจุบันและอนาคต

           หัวหน้างาน กับการพัฒฯาตนเองที่สามารถตอบสนองความต้องการและแข่งขันได้ขององค์กร บ้างครั้ง เราต้องการ ความเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ  แต่คำว่ามืออาชีพคืออะไร เราต้องการอะไรแน่จากคำว่าหัวหน้างานมืออาชีพ คงไม่ใช้เพียงเรียกว่ามืออาชีพ  แต่ต้องตอบให้ได้คำว่ามืออาชีพสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างไร และองค์กรสามารถเป็นเสาหลักให้กับพนักงานได้อย่างไร เรามีคำตอบให้ขอเพียงท่านโทรปรึกษาฝ่ายสนับสนุน การจัดฝึกอบรมของเราว่าท่านต้องการอะไร เรามีหลักสูตรในการทำให้สอดคล่องกับองค์กรของท่านเรามีการพัฒนาหลักสูตร และเขียนหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ท่านได้

            สนใจอบรมติดต่อ คุณกุ้ง  เบอร์ 091-23456-69

               www.hrdesiecenter.com

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Team HROD ชลบุรี (topprotpd-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2017-04-11 18:30:07ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล