ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

8 คุณสมบัติสำคัญ ที่คนเป็นผู้น...


8 คุณสมบัติสำคัญ ที่คนเป็นผู้นำ “ต้องมี”
avatar
Admin


 

8 คุณสมบัติสำคัญ ที่คนเป็นผู้นำ “ต้องมี”

     บุคคลในระดับผู้นำที่ประสบผลสำเร็จในการทำงานร่วมกับบุคคลจำนวนมาก ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรพบว่า มีคุณสมบัติที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง ดังนี้

 

     1. นักคิดริเริ่ม

 

     ผู้นำจำนวนมากมักเป็นนักคิด เขาเป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ตัวอย่าง สตีฟ จอบส์, บิล เกตต์, บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา บุคคลเหล่านี้มักออกสินค้าใหม่ๆ มักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างสร้างสรรค์ตลอดเวลา

 

      2. นักแนะนำ

 

      เป็นผู้นำในการทำงาน สามารถแนะนำงานให้แก่ผู้ตามได้ และมีความรู้เรื่องกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน ตอบได้เมื่อลูกน้องถาม เช่น สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ วันลา ฯลฯ อีกทั้งยังต้องมีความรู้ในเรื่องงาน และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ชี้แนะให้แก่ลูกน้องได้

 

      3. นักประสานงานที่ดี

 

      ปัญหาในองค์กรมักจะมีเกี่ยวกับเรื่องของคนส่วนใหญ่ ผู้นำในการทำงานจึงต้องเป็นนักประสานงาน อีกทั้งสร้างพลังในการทำงานให้กับทีมงานได้

 

      4. นักวิเคราะห์ นักคิด กล้าตัดสินใจ

 

      เมื่อมีปัญหาต่างๆ ผู้นำที่ดีจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจนั้นอาจมีทั้งถูกและผิด เขาจึงต้องรู้จักใช้และหาข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขสถิติต่างๆ เพื่อมาวิเคราะห์แล้วตัดสินใจ

 

      5. นักจัดสรรผลประโยชน์

 

      การทำงานในองค์กรหรือในหน่วยงานมักมี “การเมืองในองค์กร” ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการเมืองภายในองค์กรก็คือเรื่องของการแบ่งประโยชน์ไม่ลงตัว การจัดสรรผลประโยชน์เพื่อที่จะให้ผู้ตามพอใจ จึงเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นำที่ดี

 

      6. นักสื่อสารที่ดี

 

      ความสามารถในการสื่อสารทั้งเรื่องการพูด การเขียน การแสดงออกทางด้านท่าทาง เป็นคุณสมบัติที่ผู้นำต้องมี เพราะการสื่อสารจะทำให้ผู้ตามเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และปฏิบัติงานได้ในทิศทางเดียวกัน ปัญหาความไม่เข้าใจก็จะลดน้อยลง

 

      7. นักสร้างแรงบันดาลใจ นักกระตุ้นที่ดี

 

      ต้องเป็นนักกระตุ้นให้คนในองค์กรเกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน และใช้ศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

      8. นักสร้างความน่าเชื่อถือ

 

      ผู้นำที่ดีต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพ การแต่งตัว การพูดจา กริยาท่าทาง อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ตามด้วยผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2016-06-10 09:22:40


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (4007748)
avatar
Admin

  ให้บริการด้านงานฝึกอบรมและสัมมนา ศูนย์พัฒนาทรัพยากรแห่งภาคตะวันออก(HRD ESIE CENTER) ให้บริการจัดฝึกอบรมในด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านหัวหน้างาน ด้านบัญชี ด้านคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ด้าน iso สามารถจัดทั้งในและนอกสถานที่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2016-06-14 09:39:26ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล