ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

ต้องห้ามพลาด!! พบกับ ตารางหลั...


ต้องห้ามพลาด!! พบกับ ตารางหลักสูตรโปรแกรมอบรมปี 2560/2017 เร็วๆนี้
avatar
admin


ต้องห้ามพลาด!!  พบกับ ตารางหลักสูตรโปรแกรมอบรมปี 2560/2017

แผนฝึกอบรม ปี 2560/2017  ตารางอบรม ปี 2560/2017

หลักสูตรอบรม และตารางอบรม โปรแกรมอบรม ปี 2560/2017 

ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้บริหารยุค 4.0 (Leadership of Modern 4.0 Management)

 

การพัฒนาภาวะผู้นำ ( Ledership Development)

 

10 ขั้นตอนการก้าวสู้หัวหน้างาน ( 10 Tools to Become a Supervisor )

 

จิตวิทยาบริหารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Psychology Management for Teamwork)

 

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานยุค 4.0 (Preparing to Become Supervisor Modern 4.0)

 

หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HR FOR NON-HR)

 

เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ (Coaching and Delegation Techniques)

 

เทคนิคการนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน (Presentation Skill Development for Supervisor)

 

9 ขั้นตอน นักฝึกอบรมมืออาชีพต้องรู้ ( 9 Steps for Professional Training )

 

การบริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐานตัวชี้วัด KPI (Strategic Management ByKPI)

 

จัดทำ Job Description(JD)อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (How to make Efficiency Job description ?)

 

กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้

 

เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Error Payroll)

 

เทคนิคการขายและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

 

 

(Professional Technic for Sales to Manage complaint)

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ Effective Purchasing

 

การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Positive Thinking for Working )

 

เครื่องมือคิดทรงพลังเพื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จ( Powerful thinking tools for successful problem solving )

 

การบริหารงานร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานกับ HR อย่างไรให้ Win Win

(Win Win Management Between HR and Worker s" Union)

 

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency Time Management)

 

เทคนิคการสอนงาน (Coaching Techniques)

 

การบริหารค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน

 

การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)

 

 

 

 >>>>> DOWNLOAD <<<<<

 

 ผู้ตั้งกระทู้ admin :: วันที่ลงประกาศ 2016-11-10 10:01:05


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล