ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

หลักสูตร เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
dot
ให้บริการงานฝึกอบรมและสัมมนา ในด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัย

dot
dot
สมาชิกอบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
บริการอบรมทักษะหัวหน้างาน-อบรมบทบาทหน้าที่หัวหน้างานชลบุรี-อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่-วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ภาวะผู้นำกับหัวหน้างาน คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี หัวห
ตารางอบรม-อบรมชลบุรี-ชลบุรีอบรมหัวหน้างาน-แผนฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2017-2560-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน -หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-บทบาทหน้าที่หัวหน้างานระยอง-ปลวกแดง-ชลบุรี-อมตะนคร-อมตะซิตี้-นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี-HR for non-HR
อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-สัมมนาชลบุรี-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
ภาพอบรม-ภาพชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
วีดีโออบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
facebookอบรม-อบรมฟรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี
google ค้นหาชลบุรี อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน
bulletหน้าแรก
bulletบทความสาระน่ารู้
bulletเอกสารใบสมัคร


เพิ่มเพื่อน


หลักสูตร : "เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษีเงินได้นิติบุคคล " article

ท่านใดที่สนใจหลักสูตรของเราสามารถ "กดปุ่มนี้เพื่อลงทะเบียนจองอบรมของเราได้เลยค่ะ"

  

 

หลักสูตร : "เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไร

ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล" 

 

บริษัทเรา ยินดีให้บริการ ด้านบัญชี การเงิน อบรมผู้ทำบัญชี อบรมเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี อบรมสัมมนาบัญชี 

เก็บชั่วโมงบัญชี ผู้ทำบัญชี หลักสูตรอบรมบัญชี คอร์สอบรมบัญชี อบรมที่เกี่ยวกับด้านบัญชี

 

ชื่อหลักสูตร : " เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษีเงินได้นิติบุคคล"

รายละเอียดเนื้อหา

08.30-10.00 น.  >  ประเด็นปัญหาสำคัญในการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีและภาษี

                              • มาตรา 66 และ 76 ทวิ  นิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ

                              • มาตรา 65  การคำนวณกำไรสุทธิตามเกณฑ์สิทธิ และคำสั่งกรมสรรพากรที่                                                   ท.ป.1/2528

10.15-12.00 น.     • มาตรา 65 ทวิ เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และรายจ่าย

                             • มาตรา 65 ตรี  รายจ่ายต้องห้าม

                             • ประเด็นสำคัญของแต่ละมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีเงินได้นิติ

                                บุคคลจากตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา ว่าด้วยคดีภาษีอากร และหนังสือตอบ

                                ข้อหารือกรมสรรพากร

                         > การบัญชีภาษีเงินได้

13.00-14.30 น.  ความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี สำหรับสินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร

                             และอุปกรณ์ หนี้สิน รายได้และรายจ่าย

14.45-16.30 น.  • หลักการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน หมายเหตุ ประกอบ

                             งบการเงินในส่วนของภาษีเงินได้ รวมถึงแบบแสดงรายการ ภงด.50 ภงด.51

โดยวิทยากรผู้บรรยาย อาจารย์ต่อศักดิ์ ภักดีสถิตธรรม

สถานที่จัดอบรม HRD ESIE CENTER บางแสน กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้เข้าอบรม  3,500 บาท/ท่าน

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีสามารถเก็บชั่วโมง บัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง อื่นๆ 3.00 ชั่วโมง

 

ท่านใดที่สนใจหลักสูตรของเราสามารถ "กดปุ่มนี้เพื่อลงทะเบียนจองอบรมของเราได้เลยค่ะ" 

  

 

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

 NEW แนะนำ ทุกปัญหาด้านบัญชี เราพร้อมให้บริการคุณแล้ว คุณล่ะ พร้อมให้เรา ทำธุรกิจด้านบัญชี

ไปกับคุณหรือยัง เราจะร่วมทำผลกำไรคุณให้ดีขึ้น จาก บริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด

 สำหรับท่านที่สนใจ ด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท และอบรมด้านบัญชี ฯลฯ  

 หรือจะดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 
หลักสูตร การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีทั้งผู้ทำและผู้สอบ

ชื่อหลักสูตร : "ปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เข้าใจได้ไม่ยาก" article