ให้บริการในด้านการจัดอบรมและสัมมนา อบรมทั้งในและนอกสถานที่ อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน ทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

ภาวะผู้นำ ทักษะหัวหน้างาน ผู้นำยุคใหม่งาน อบรม บริการ หัวหน้างาน การฝึกอบรมระยอง ศูนย์อบรม อบรมหัวหน้างาน เทรนเนอร์ เทรนนิ่ง สัมมนาหัวหน้างาน งานอบรม แผนฝึกอบรม อบรมทักษะหัวหน้างาน หัวหน้าที่ดี การฝึกอบรม Seminar Public Training In-house Training ระยอง
dot
ให้บริการงานฝึกอบรมและสัมมนา ในด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัย

dot
dot
สมาชิกอบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
บริการอบรมทักษะหัวหน้างาน-อบรมบทบาทหน้าที่หัวหน้างานชลบุรี-อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่-วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ภาวะผู้นำกับหัวหน้างาน คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี หัวห
ตารางอบรม-อบรมชลบุรี-ชลบุรีอบรมหัวหน้างาน-แผนฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2017-2560-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน -หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-บทบาทหน้าที่หัวหน้างานระยอง-ปลวกแดง-ชลบุรี-อมตะนคร-อมตะซิตี้-นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี-HR for non-HR
อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-สัมมนาชลบุรี-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
ภาพอบรม-ภาพชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน
วีดีโออบรม-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมหัวหน้างานชลบุรี
facebookอบรม-อบรมฟรี-อบรมหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี
google ค้นหาชลบุรี อบรมชลบุรี อบรมหัวหน้างาน
bulletหน้าแรก
bulletบทความสาระน่ารู้
bulletเอกสารใบสมัคร


เพิ่มเพื่อน


ภาพอบรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ตุลาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมหลักสูตร : จัดทำ Job description อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
รายละเอียด:

 การอบรมหลักสูตร : จัดทำ Job description อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ณ นิคมฯปิ่นทองศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 ตุลาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อความสำเร็จและความสุขในการทำงาน
รายละเอียด:

 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อความสำเร็จและความสุขในการทำงาน นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 ตุลาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตรอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ระบบข้อเสนอแนะแบบ WIN/WIN เพื่อประสานพลังขององค์กร
รายละเอียด:

 หลักสูตรอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ระบบข้อเสนอแนะแบบ WIN/WIN เพื่อประสานพลังขององค์กรณี HRD ESIE CENTER จ,ชลบุรี

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรบุคคล "ภาวะผู้นำ / ปัญหาและการตัดสินใจ"
รายละเอียด:

 หลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรบุคคล "ภาวะผู้นำ / ปัญหาและการตัดสินใจ"

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : อบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาและการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตาม เขตพื้นที่นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี
รายละเอียด:

 อบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาและการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตาม เขตพื้นที่นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตรอบรมด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ "การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร" (Stratagic Planning for Manager)
รายละเอียด:

 หลักสูตรอบรมด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ "การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร" (Stratagic Planning for Manager)

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตรอบรม : การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิต นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
รายละเอียด:

 หลักสูตรอบรม : การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิต นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง 

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตรอบรม : การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิต นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
รายละเอียด:

 หลักสูตรอบรม : การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิต นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตรอบรมด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ "การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร" (Stratagic Planning for Manager) ณ ศูนย์ HRD ESIE CENTER จ.ชลบุรี
รายละเอียด:

 หลักสูตรอบรมด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ "การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร" (Stratagic Planning for Manager) ณ ศูนย์ HRD ESIE CENTER จ.ชลบุรี

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 เมษายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมหลักสูตร : คิดแบบเป็นเจ้าของเขาคิดกันอย่างไร (Sense Of Business Ownership)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3  [ถัดไป]